441il.com


מספר טלפון


9345222 - 08 בנק דיסקונט לישראל בע"מ באזור השפלה
9345333 - 08 מרכזיה בין השעות 03 51 00 70
9345369 - 08 מוקד מרכזיה בין השעות 03 51 00 70
9345370 - 08 תשלום חשבונות חשמל
9345377 - 08 פקס) למוקד) מוקד מרכזיה בין השעות 03 51 00 70
9345380 - 08 מידע על הפסקות יזומות ותקלות
9345388 - 08 על תקלות הודעות
9345800 - 08 מודיעין מרכז מסחרי
9345807 - 08 מודיעין מרכז מסחרי
9345919 - 08 סניף רחובות