מספר טלפון


7634111 - 09 תלעד אלקטרוניקה בע"מ
7634200 - 09 אנסמבל קומיוניקיישונס ישראל בע"מ
7634300 - 09 מפעל המים כפר סבא אגודה חקלאית
7634400 - 09 אספרו טכנולוגיות מידע בע"מ
7634545 - 09 הרשת המקומית
7634555 - 09 הוד הכפר
7634555 - 09 קול הכפר
7634555 - 09 קול רענן