מספר טלפון


7645000 - 09 אם סיסטמס בע"מ
7645222 - 09 כפר סבא
7645333 - 09 יוספטל (פקס) כפר סבא
7645555 - 09 המבריא בע"מ ראה מבריא
7645555 - 09 המבריא בע"מ מעון לפנסיונרים
7645810 - 09 סלונים תמי עוד
7645811 - 09 (פקס) סלונים תמי עוד
7645820 - 09 אינסטרומטריקס הנדסה בע"מ
7645821 - 09 (פקס) אינסטרומטריקס הנדסה בע"מ