מספר טלפון


7722311 - 09 מיס גלעד ויעל
7722315 - 09 קהילת רענן ליהדות מתקדמת מרכז שמואלי
7722316 - 09 קהילת רענן ליהדות מתקדמת מרכז שמואלי
7722317 - 09 יצחקי שלמה