מספר טלפון


8826691 - 09 בורנשטיין שרה
8826694 - 09 פקס) התעשיה) פנקס דוד 21
8826696 - 09 גליק אלכסנדר
8826697 - 09 הבר אמיל
8826699 - 09 ריחניאן ובניו