מספר טלפון


8843110 - 09 מסיקה שרה ויצחק
8843111 - 09 אולפני קול נתניה בע"מ
8843112 - 09 קול אולפני
8843113 - 09 רוזנטל אברהם וישראלה
8843114 - 09 חצנסקי פליקס
8843115 - 09 דותן דניאל
8843116 - 09 בן חיים קולט
8843117 - 09 חדד צדוק
8843119 - 09 ויקטוריה דמידובסקי