מספר טלפון


8843210 - 09 תמיר ניהול ציי רכב 8991 בע"מ
8843212 - 09 אבוהב שרה ואברהם
8843212 - 09 אבוהב שרה ואברהם
8843213 - 09 לביא שושנה
8843214 - 09 מ מ ר ט בע"מ
8843215 - 09 טייב יוסף
8843216 - 09 סרוסי גני
8843217 - 09 קאקו גורגט
8843218 - 09 באנדא פנחס מרדכי
8843219 - 09 כנפי רויטל וצור