מספר טלפון


8843320 - 09 גיגורוב זינאידה
8843321 - 09 ב רופן קווצ
8843322 - 09 קרביץ קרביץ (פקס) קפולסקי קפיטריה מסעדה
8843322 - 09 קרביץ בע"מ
8843323 - 09 ברלר דני
8843325 - 09 אבישב זולפוגר
8843326 - 09 שורמן סבינה
8843327 - 09 מנשה שרה
8843329 - 09 פלח גיוליה