מספר טלפון


8843360 - 09 ספרדליק שלומה
8843361 - 09 אלטרמן ראיסה
8843362 - 09 רזניק אירנה
8843363 - 09 מורדוך קלודין ובנימין
8843364 - 09 פינשטיין אלכסנדר
8843365 - 09 סטטיה צפורה ונעים
8843366 - 09 בידרמנס כרמלה והנרי
8843367 - 09 ברזינה ילנה
8843368 - 09 אושקץ אלברט