מספר טלפון


8843470 - 09 תם זכריה
8843471 - 09 אוסטרובסקי סרגיי
8843472 - 09 גואטה עופרה ואליהו
8843473 - 09 פרץ חגית ויעקב
8843474 - 09 מימון דוד ונורית
8843476 - 09 לוינסון משה ויהודית
8843477 - 09 ויזנברג ירון
8843478 - 09 זגרבלני יורי
8843479 - 09 מרכז קהילתי נורוק
8843479 - 09 מרכז קהילתי כוכב הצפון