מספר טלפון


8843520 - 09 חסון חיים
8843521 - 09 אנגל אורי
8843523 - 09 שמיאן הרצל
8843524 - 09 צאדה ששון ואיילה
8843525 - 09 גבאי ששון
8843526 - 09 צייקין אניצה ואיליין
8843527 - 09 שמרדינה ריטה
8843528 - 09 אפלבאום אמיליה