מספר טלפון


8843710 - 09 עמר אוסנת ושלום
8843712 - 09 בלומנטל מרדכי יוסף וחנה
8843713 - 09 אנגל מיקי
8843714 - 09 שני מרדכי
8843716 - 09 גלינסקי יבגניה
8843717 - 09 פיינברג יהודית
8843719 - 09 נחום אברהם