מספר טלפון


8843760 - 09 זעירי דורון
8843761 - 09 שימלש גטהון
8843762 - 09 סולביץ פנינה ודוב
8843765 - 09 דבי תמר
8843766 - 09 בן ישראל ד"ר יהושוע
8843767 - 09 קיפניס איגור
8843769 - 09 טנבה זמנה