מספר טלפון


8843780 - 09 שיק מיכל
8843781 - 09 וק וסילי סקורינצ
8843782 - 09 אלי גואטה
8843783 - 09 אדלר הדס
8843784 - 09 פרבר טובה ובועז
8843787 - 09 הסתדרות המורים
8843788 - 09 חטקלסקי סמיון
8843789 - 09 פורמן אנטונינה