מספר טלפון


8843980 - 09 גורדון ד"ר חיים
8843981 - 09 נתניה מרפאת שיניים
8843982 - 09 וינברג חנה וחיים
8843983 - 09 רואס פרח ובנימין
8843986 - 09 טהרנו מדלן
8843989 - 09 יוסף זהבה ויצחק