מספר טלפון


8857140 - 09 גולדשמידט אליהו ויוכבד
8857141 - 09 סימן טוב מירי
8857142 - 09 יעקובזאדה פרויז
8857143 - 09 אולניקוב גלינה
8857145 - 09 פטרוצ'נקו אלה
8857146 - 09 פרוכט אייל ואמיליה
8857147 - 09 תמם בת שבע
8857148 - 09 רוזנברג פתל
8857149 - 09 וינגרט צבי