מספר טלפון


8857560 - 09 טקלו מסנש
8857561 - 09 גליקס יעקב
8857562 - 09 פלדמן אנה
8857563 - 09 נפתלייב פסח
8857568 - 09 אבוטבול יעקב
8857568 - 09 אבוטבול יעקב
8857569 - 09 צור אשר