מספר טלפון


8857591 - 09 טופציאשוילי ליאורה וישראל
8857592 - 09 (פקס) סיפן מוליכים למחצה בע"מ מרכזיה
8857593 - 09 (פקס) סיפן מוליכים למחצה בע"מ מרכזיה
8857594 - 09 גטאו מסלה
8857595 - 09 עמרם שרית
8857596 - 09 שדה יאיר
8857597 - 09 מיכאלוב טאגיר
8857598 - 09 מלכה אורית אורית ושמעון