מספר טלפון


8857621 - 09 ברונברג חיים
8857622 - 09 מיניאילוב אולגה
8857623 - 09 קוקלנסקי משה
8857624 - 09 (פקס) ירושלמי אמנון עוד בית רביד
8857625 - 09 הזמי נדלר שרונה
8857626 - 09 ישורון ענת וטהר יניב
8857627 - 09 דנקר דלית
8857629 - 09 לוי עמית