מספר טלפון


8857660 - 09 צ'אנה פיקדו
8857662 - 09 שרביט מירי מנהלת מדור גביה והוצלפ
8857663 - 09 טסמה יגזו
8857664 - 09 גורנו יוני
8857666 - 09 סער צפורה ודוד
8857667 - 09 (פקס) פארטו יעוץ כלכלי וניהול פרויקטים בע"מ
8857668 - 09 זלר יעקב
8857669 - 09 נקש אלן
8857669 - 09 שיפראו טיבלט