מספר טלפון


8857772 - 09 שירן נסיעות בע"מ
8857775 - 09 פקס) גבורי) ישראל 42
8857777 - 09 שירן נסיעות בע"מ