מספר טלפון


8857902 - 09 (פקס) מרכזיה גולד טרייד (סחר אלקטרוני) בע"מ
8857903 - 09 (פקס) מרכזיה גולד טרייד (סחר אלקטרוני) בע"מ
8857904 - 09 רוגלביץ ולרי
8857905 - 09 כץ ויאצ'סלב
8857906 - 09 דוידוב זבולון
8857908 - 09 גיגי מרוה ושלומי