מספר טלפון


8857910 - 09 קברטה 'אסמרצ
8857911 - 09 קרויטור אולג
8857913 - 09 חסון מיכל
8857914 - 09 ברנע יונה
8857915 - 09 להט דבורה
8857917 - 09 טולדו יהודה
8857918 - 09 בן טבו שושנה ושלום
8857919 - 09 חן חפצי יחזקאל