מספר טלפון


8857961 - 09 זרחה השמש ליעקב
8857967 - 09 תמם נדב
8857968 - 09 שחיאחוב ולנטין וליודמילה
8857969 - 09 בן ציון גרשון ואילנה