מספר טלפון


8857971 - 09 בהר איריס
8857974 - 09 מנדל נאוה
8857975 - 09 בן זקו מסעוד
8857977 - 09 רביב יואל
8857979 - 09 סנה גדי וסילבנה