מספר טלפון


9554010 - 09 ליבסטר אלכסנדר ולורה
9554011 - 09 פרורטמן גדליהו מהנדס ייצור
9554012 - 09 מורזה דוד
9554013 - 09 ששון שאול
9554015 - 09 דגנית גליל גלבוע דליות גולן בת חן
9554016 - 09 קשלר אמה
9554017 - 09 שוורץ ג'ק
9554018 - 09 אפלבאום רבקה
9554019 - 09 לבסקי רחל