מספר טלפון


9554030 - 09 ויקטור ואירנה מוטננקו
9554031 - 09 מטלון אהרון
9554032 - 09 גולן יוסף
9554034 - 09 וינאפל זליג
9554035 - 09 סלע סולץ איתן ושושנה
9554036 - 09 גואקין אליהו
9554037 - 09 כהן יחיא
9554038 - 09 לחיאני מוריס
9554039 - 09 אמר דוד