מספר טלפון


9554040 - 09 שובל חוה
9554041 - 09 חמדי שלום
9554042 - 09 גולדשטיין נטי
9554043 - 09 לורנץ צבי ומירה
9554044 - 09 הלפרין רויטל
9554045 - 09 חגי שלמה ונירה
9554046 - 09 פשין אילנה ואהרון
9554047 - 09 יוסוב שושנה וצבי
9554048 - 09 חזות יהודית
9554049 - 09 אוחיון שושנה