מספר טלפון


9554120 - 09 פלץ אברהם ופייגה
9554121 - 09 זיגדון מירב
9554122 - 09 קצב מירה ואורי
9554123 - 09 אלכסנדר יהודה
9554124 - 09 קאפח רות
9554125 - 09 חיון פני ציפורה
9554126 - 09 ברדה עמוס ורחל
9554127 - 09 קופ טוקה