מספר טלפון


9554130 - 09 לגזיאל חוה וויקטור
9554131 - 09 פארי יעקב וטלילה
9554132 - 09 בילסון פרומה
9554133 - 09 הלוי נח
9554134 - 09 מנדל מרטין
9554135 - 09 קורן משה
9554136 - 09 עטרה לבני
9554138 - 09 כהן עזריהו ואילה