מספר טלפון


9554140 - 09 אשר שמעוני
9554142 - 09 בידרמן אפרים
9554143 - 09 דורון צבי
9554144 - 09 גמורה נחום טכנאי שיניים
9554145 - 09 עמנואלי שלי
9554147 - 09 מילר הנרי ודורון
9554149 - 09 שמואל ושושנה לוגר