מספר טלפון


9554150 - 09 חנופה ניסים
9554151 - 09 המרכז למניעה וטיפול באלימות במשפחה
9554151 - 09 השירות לשלום המשפחה
9554154 - 09 לוטן דניאל והלנה
9554155 - 09 חוביאן פרביז
9554156 - 09 ולנשטיין מרדכי
9554157 - 09 פרייס אסתר
9554159 - 09 קוברניק ענת