מספר טלפון


9554231 - 09 דורות חנה
9554232 - 09 ברנר ד"ר שמואל
9554233 - 09 חיים חיים ורינה
9554234 - 09 ניו קופל בע"מ
9554235 - 09 עוזר אורה ויחזקאל
9554237 - 09 אגובל דוד
9554238 - 09 ברויטמן יוסף ופלורה
9554239 - 09 פינס שמואל וטובה