מספר טלפון


9554240 - 09 ינון ורד
9554242 - 09 ראובן איתן
9554243 - 09 בובליל אליהו הנשיא
9554244 - 09 שחם אליעזר
9554245 - 09 אזי שרה ווידליה
9554246 - 09 ימין יגאל
9554247 - 09 סוליס פפיטו
9554248 - 09 חג'אג' יהודה
9554249 - 09 קירשטיין אירנה וצבי