מספר טלפון


9554350 - 09 ברנס שי
9554351 - 09 טאוגר חיים וסופיה
9554352 - 09 הרי גולדשטיין
9554353 - 09 הרפז יפית ויאיר
9554354 - 09 לזרוביץ שלמה ודניאלה
9554355 - 09 אבני שבתאי
9554357 - 09 חפץ בת שבע
9554358 - 09 גוברין שרה
9554359 - 09 אטלס שרה ובני