מספר טלפון


9554450 - 09 קליגר שלומית ויששכר
9554451 - 09 אקוקא דוד ומסעוד אהרון
9554452 - 09 דוד עובדיה רגינה ויוסף
9554453 - 09 משה לרר
9554454 - 09 הרדי רון
9554455 - 09 קופרברג יצחק ומלכה
9554456 - 09 פפיר דבורה