מספר טלפון


9554541 - 09 (פקס) בית הורים עולי הולנד בית יוליאנה בית הורים עולי הולנד
9554542 - 09 פרידמן שרה ושמואל
9554543 - 09 פקס) צירלין) דניאל וחכמי ליאורה
9554544 - 09 זימן יהודית ודוד
9554545 - 09 אי סי טי אס גלובל שרותים ישראל בע"מ
9554547 - 09 תיבון מאיר אינג' ופלורי
9554548 - 09 כץ לבנה
9554549 - 09 שחף יצחק ונילי