מספר טלפון


9554550 - 09 דפנה חולתה חנויות נעליים
9554550 - 09 דפנה נעליים
9554551 - 09 אלברט אבוטבול
9554552 - 09 חנויות נעליים דפנה
9554553 - 09 מטריק זיאמה
9554554 - 09 סורנטו משרד נסיעות בע"מ הנשיא
9554555 - 09 יעקב ליאון וחנה
9554556 - 09 שלום רונן
9554557 - 09 סלע מתתיהו עו"ד ולאה
9554558 - 09 רסקין סופיה