מספר טלפון


9554710 - 09 דוד רובינשטיין ורד ויעקב
9554711 - 09 קליוצינסקי מינה
9554712 - 09 מילשטיין יהודית
9554714 - 09 כרמל אפרים ושושנה
9554715 - 09 ד א ב אילן בר אחזקות בע"מ
9554716 - 09 מרחבי אליקה וגיא
9554717 - 09 גונן אסתר ורן מורה דרך וספורט
9554718 - 09 ימין מרדכי
9554719 - 09 דור זהב בע"מ