מספר טלפון


9554720 - 09 אנדה חיים
9554721 - 09 בכור צרלי וגיזלה
9554722 - 09 הילל יעל
9554724 - 09 יעקובסון אדלה
9554726 - 09 וסרמן רות
9554727 - 09 מדינה יוחנן
9554728 - 09 מלר שרה ומאיר