מספר טלפון


9554820 - 09 ברוקוב סבטלנה
9554821 - 09 קלאס בי"ס לטיסה בע"מ אייר
9554821 - 09 'פקס'
9554821 - 09 החברה ישראלית לפירסום אווירי אס טי סי
9554822 - 09 סעדה ניסים
9554825 - 09 פוקס דב ומרל
9554826 - 09 דוד ורדה והרי
9554827 - 09 סאידוב דוד
9554828 - 09 גונן שרון
9554829 - 09 קופרשטיין עדנה ומשה