מספר טלפון


9554880 - 09 פרנקל (נורית ומשה (מפי
9554882 - 09 אלבז אלי
9554884 - 09 לוי ויולטה ויעקב
9554885 - 09 טוביס יונה
9554886 - 09 רוט אילן אפנת ילדים ססיל פרי
9554888 - 09 מילר יוסף
9554889 - 09 גוטמן אליזבטה ושנדור