מספר טלפון


9554930 - 09 בל ריקי ויעקב
9554931 - 09 מושקוביץ משה וטובה
9554933 - 09 גילמן שלמה ויהודית
9554935 - 09 פינדלר אביבה
9554937 - 09 מועדון הגולף
9554938 - 09 קארו יצחק ודבורה
9554939 - 09 נחשון דניאלה