מספר טלפון


9554964 - 09 הפרגולה פלח אתי
9554966 - 09 גבאי זאב ומירה
9554967 - 09 שילה מוטי ונאוה
9554968 - 09 שמואלי חני ורון
9554969 - 09 ברסלאור שלמון ורונית