מספר טלפון


9554971 - 09 הנהלה שוק מקומי
9554972 - 09 אסתר ואבי אלון
9554974 - 09 הלר שמשון אדריכל
9554976 - 09 שדה ישראלה