מספר טלפון


9554980 - 09 אסרף מרסל ויעקב
9554981 - 09 מלח משה
9554982 - 09 בלילה עופרה
9554983 - 09 סלעי דוד
9554984 - 09 רגואן דוד וחנה
9554986 - 09 שממה יוסף שרברב
9554987 - 09 ארביב סמדר ואהרון
9554989 - 09 נוימרק משה וסימה