מספר טלפון


9591500 - 09 ראש העיר לשכת
9591501 - 09 לשכת ראש העיר
9591502 - 09 לשכת ראש העיר
9591503 - 09 לשכת ראש העיר
9591504 - 09 העיריה מנכ"ל
9591505 - 09 מנכל העיריה
9591508 - 09 דובר העיריה