מספר טלפון


6489000 - 04 בית שאן
6489008 - 04 בית שאן
6489222 - 04 סופריור כבלים בע"מ חטיבת תקשורת
6489227 - 04 כבלים בע"מ סופריור
6489250 - 04 (פקס) סופריור כבלים בע"מ חטיבת תקשורת
6489285 - 04 כבלים בע"מ סופריור
*648940 - 04
6489410 - 04 לשכת ראש העיר
6489411 - 04 לשכת ראש העיר
6489412 - 04 גזברות גביה אישור תושב
6489414 - 04 הנדסה איכות הסביבה
6489416 - 04 חינוך סיפריה עירונית
6489420 - 04 גביה אישור תושב
6489421 - 04 מבקר העירייה
6489427 - 04 תרבות הדיור
6489428 - 04 עוזר ראש העיר ודובר
6489431 - 04 אישור תושב
6489437 - 04 רישוי עסקים
6489440 - 04 בטחון קו חירום סיוע נשים במצוקה
6489448 - 04 מוקד עירוני
6489550 - 04 איכות הסביבה
6489633 - 04 בית שאן
6489655 - 04 פקס) בית) שאן